Balkans Alliance of Preschool Teacher's Associations

  • Home
  • /
  • Program izmenjave

Program izmenjave

PROGRAM IZMENJAVE RAZMENE VASPITAČA/ODGAJATELJA :
1.10.2017 ( nedelja) do 5.10.2017.(četvrtak)
LOKACIJA SE SPREMINJA GLEDE NA KRAJ BIVANJA UDELEŽENK IZMENJAVE (Šoštanj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica). Prav tako se spreminjajo ogledi in Kulturna dediščina

 

DATUM URA LOKACIJA DEJAVNOST AKTIVNOSTI OPOMBA NAPOMENA
1.10.2017. 16.00 Velenje sprejem prijem nastanitev smeštaj
18.00 – 20.00 Šoštanj z okolico večerja večera druženje druženje
2.10.2017. 7.30 – 8.00 Vrtec Šoštanj zajtrk doručak
8.00 – 13.00 Vrtec Šoštanj Hospitacija v oddelkih I. starostnega obd. Posmatrajući u sekcije I. starosnoj chem Opazovanje učenja in igre otrok
Posmatranje učenja i dečje igre
13.00 – 14.00 Vrtec Šoštanj Kosilo ručak
14.00 – 16.00 Odmor pauza
16.00 – 19.00 Šoštanj z okolico Ogledi – kulturna dediščina Kulturno nasleđe Citi Centre Mestno jedro, Muzej usnjarstva
Muzej Koža industrije
19.00 – 20.00 Vrtec Šoštanj večerja večera
3.10.2017. 7.30 – 8.00 Vrtec Šoštanj zajtrk doručak
8.00 – 13.00 Vrtec Šoštanj- enote: Topolšica, Gaberke; Hospitacija v oddelkih I. in II. starostnega obd. Posmatrajući u grupama I i II. Obd godina. Opazovanje učenja in igre otrok
Posmatranje učenja i dečje igre
13.00 – 14.00 Vrtec Šoštanj kosilo ručak
14.00 – 16.00 odmor pauza
16.00 – 19.00 Šoštanj z okolico Ogledi – kulturna dediščina Kulturno nasleđe Vila Mayer, Terme Topolšica Vila Majer
19.00 – 20.00 Vrtec Šoštanj večerja večera
4.10.2017. 7.30 – 8.00 Vrtec Šoštanj zajtrk doručak
8.00 – 13.00 Vrtec Šoštanj Hospitacija v oddelkih II. starostnega obd. Posmatranje u grupama II. Obd godina Opazovanje učenja in igre otrok
Posmatranje učenja i dečje igre
13.00 – 14.00 Vrtec Šoštanj kosilo ručak
14.00 – 16.00 odmor pauza
16.00 – 19.00 Velenje z okolico Ogledi – kulturna dediščina Kulturno nasleđe grada Grad, mestno jedro
Tours -, Grad
19.00 – 20.00 Vrtec Šoštanj Večerja večera
5.10.2017. 7.30 – 8.00 Vrtec Šoštanj zajtrk doručak
8.00 – 10.00 odmor Izpraznitev sob/izlazak
10.00 – 12.00 Vrtec Šoštanj Evalvacija izmenjave Procena razmene Vseh 12 udeleženk
svaka od 12 učesnika
12.00-14.00 Vrtec Šoštanj kosilo ručak Druženje in zaključek Druženje i zaključak

KONTAKT:
mag. Milena Brusnjak, ravnateljica Vrtca Šoštanj,
Kajuhova cesta 8, Šoštanj,
ravnateljica@vrtec-sostanj.si
Tel:
+386 3 898 67 32

Download PDF:
PROGRAM IZMENJAVE

Leave Your Comment Here