PROGRAM AKTIVNOSTI BAPTA 2017.

AGENDA Oblik skupa : Konferencija Naziv skupa: VI NAUČNO – STRUČNA KONFERENCIJA MEĐUNARODNOG KARAKTERA Tema skupa: „DETE U SVETU MUZIKE“ mesto i vreme održavanja:. hotel „Hollywood“ Sarajevo, 22.09 / 24.09.2017. god Programski odbor Merima Čaušević, doktor muzikoloških nauka, metodika nastave muzike,Univerzitetski nastavnik, vanredan profesor, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, federacija BiH Bogdana Borota, doktor znanosti, visokoškolski … Continue reading PROGRAM AKTIVNOSTI BAPTA 2017.