Balkans Alliance of Preschool Teacher's Associations

Dopis razmena

PREDŠKOLSKA USTANOVA

-Direktoru-
-udruženju vaspitača
/udrugi odgajatelja

Poštovane koleginice i kolege,

Na 15. sastanku upravnog odbora BAPTA održanog 14. 07. 2017. u Sarjevu, doneta je odluka:

Razmena vaspitača/odgajatelja će se odvijati od 01 – 05. 10. 2017. u Sloveniji i to:

-Po 4 vaspitača/odgajatelja u mestu Šoštanj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica.

Zborno mesto Velenje. Po dva vaspitača/ odgajatelja iz: R.Srpske, D.Crne Gore, BJR Makedonija i FBiH i četiri iz R.Srbije.

Putne troškove snose ustanove vaspitača/odgajatelja, a smeštaj domaćini. Svi učesnici na razmeni vaspitača/odgajatelja su u obavezi da vode dnevnik rada i da podnesu izveštaje svojim ustanovama i BAPTA u pisanoj formi.

Domaćin iduće godine je R.Srbija-SAVEZ

Vaspitači će raditi u vrtićima domaćina..

Učesnici treba da stignu u Velenje 01.10. 2017.( NEDELJA) do 16:00 sati.

Kontakt telefon – mag. Milena Brusnjak, Tel: +386 3 898 67 32

S poštovanjem,

predsednik upravnog odbora BAPTA

Slobodanka Radosavljević

21.08. 2017.

Download PDF:
Dopis razmena

 

Leave Your Comment Here