Balkans Alliance of Preschool Teacher's Associations

  • Home
  • /
  • Odluka o visini članarine

Odluka o visini članarine

Na sastanku Upravnog odbora BAPTA održanog 19. 06.2014. , a na osnovu člana 17. Statuta, doneta je odluka o visini članarina.

  • Udruženja i saveze 20 eura mesečno
  • Ustanove, izadavače i ostale 10 eura mesečno
  • Pojedince 1 euro mesečno

19. 06.2014. predsednik Upravnog odbora

Slobodanka Radosavljević

Leave Your Comment Here