Odluka o visini članarine

Na sastanku Upravnog odbora BAPTA održanog 19. 06.2014. , a na osnovu člana 17. Statuta, doneta je odluka o visini članarina. Udruženja i saveze 20 eura mesečno Ustanove, izadavače i ostale 10 eura mesečno Pojedince 1 euro mesečno 19. 06.2014. predsednik Upravnog odbora Slobodanka Radosavljević