Balkans Alliance of Preschool Teacher's Associations

Poziv autorima radova za XII NAUČNO – STRUČNU  KONFERENCIJU  MEĐUNARODNOG  KARAKTERA

Balkanski savez udruženja/udruge vaspitača/odgajatelja BAPTA organizuje
XII NAUČNO – STRUČNU  KONFERENCIJU  MEĐUNARODNOG  KARAKTERA
Sarajevo BIH, hotel “Holivud” (Hollywood)  od  19-22.09.2024. godine