Balkans Alliance of Preschool Teacher's Associations

Statut

VAŽI, U skladu sa odredbama čl.1; 10.; 11.;12, i 59. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51 od 14. jula 2009, 99 od 27. decembra 2011 – dr. zakoni, 44 od 8. juna 2018 – dr. zakon), na Skupštini održanoj dana 22.09.2023. usvojene su izmene i dopune za STATUT BALKANSKOG SAVEZA UDRUŽENJA VASPITAČA Ovaj […]

Obaveštenje o prihvaćenim radovima 2024.

U prilogu se nalazi konačna lista prihvaćenih radova za 2024. godinu.

Razmena vaspitača u Sloveniji 2024.godine

Poštovane  koleginice i kolege,   Na sastanku Upravog odbora  BAPTA doneta  je odluka o  organizovanju razmene stručnih mišljenja vaspitača – povezivanjem  prakltičara  i istraživača – stvaranjem  prilike za  zajedničko promišljanje, sticanje uvida, razmenu znanja i iskustava i donošenje  zaključaka  o ključnim pitanjima vaspitno-obazovnog rada u svakodnevnom radu i na okruglom  stolu. U radnoj  2024. godini […]

Delegacija BAPTA-e na stručnim susretima zaposlenika Predškolskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine

Stručnim susretima zaposlenika Predškolskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine održanim u Sarajevu 10.-12.05.2024. prisustvovala je i delegacija Balkanskog Saveza vaspitača/odgajatelja. Delegaciju su sačinjavali: Slađana Drašković, predsjednica Upravnog odbora BAPTA Slobodanka Radosavljević, predsjednica Saveza vaspitača Srbije i počasna predsjednica UO BAPTA Jadranka Spasić, predsjednica Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije Slađana Marković, organizator stručnih skupova […]

Poziv autorima radova za XII NAUČNO – STRUČNU  KONFERENCIJU  MEĐUNARODNOG  KARAKTERA

Balkanski savez udruženja/udruge vaspitača/odgajatelja BAPTA organizuje
XII NAUČNO – STRUČNU  KONFERENCIJU  MEĐUNARODNOG  KARAKTERA
Sarajevo BIH, hotel “Holivud” (Hollywood)  od  19-22.09.2024. godine