Balkans Alliance of Preschool Teacher's Associations

Poziv autorima radova za XII NAUČNO – STRUČNU  KONFERENCIJU  MEĐUNARODNOG  KARAKTERA

Balkanski savez udruženja/udruge vaspitača/odgajatelja BAPTA organizuje
XII NAUČNO – STRUČNU  KONFERENCIJU  MEĐUNARODNOG  KARAKTERA
Sarajevo BIH, hotel “Holivud” (Hollywood)  od  19-22.09.2024. godine

KOPAONIK

STRUCNA KONFERENCIJA – KOPAONIK

PRELIMINARNI PLAN RADA 2018.

PRELIMINARNI PLAN RADA 2018.

OBAVEŠTENJE O SMEŠTAJU KOPAONIK 2018

— OBAVEŠTENJE O SMEŠTAJU KOPAONIK 2018.