Balkans Alliance of Preschool Teacher's Associations

 • Home
 • /
 • PROGRAM AKTIVNOSTI BAPTA 2017.

PROGRAM AKTIVNOSTI BAPTA 2017.

AGENDA

Oblik skupa : Konferencija

Naziv skupa:
VI NAUČNO – STRUČNA KONFERENCIJA MEĐUNARODNOG KARAKTERA

Tema skupa:
DETE U SVETU MUZIKE

mesto i vreme održavanja:. hotel Hollywood Sarajevo, 22.09 / 24.09.2017. god


Programski odbor

 1. Merima Čaušević, doktor muzikoloških nauka, metodika nastave muzike,Univerzitetski nastavnik, vanredan profesor, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, federacija BiH
 2. Bogdana Borota, doktor znanosti, visokoškolski učitelj, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, republika Slovenija
 3. Suzana Kusovac Sladoje, doktor nauka iz metodike glazbenog odgoja, vanredni profesor na katedri za metodiku nastave muzičke kulture na Pedagoškom fakultetu, Nezavisni univerzitet Banjaluka, Republika Srpska
 4. Marina Arizanović, vaspitač, koordinator za posebne programe i kulturnu i javnu delatnost, predškolska ustanova Vukica Mitrović“ , Leskovac
 5. Radosavljević Slobodanka, vaspitač, predsednik, Savez udruženja vaspitača Srbije, Republika Srbija, predsednik uravnog odbora BAPTA
 6. Alija Lapo, profesor, direktor, SOS dječiji vrtić Goražde, BiH; Predsednik Skupštine BAPTA
 7. Slava Timarac Jovanov, profesor pedagogije u penziji , Pančevo, Republika Srbija ;
 8. Marija Starčević, direktor, diplomirani pedagog, predškolska ustanova “Dečje carstvo“ Velika Plana, Republika Srbija

Petak, 22. 09. 2017.

 

12:00 – 14:30 Registracija učesnika

PETAK, 22. 09. 2017. Plenarni rad skupa: 15:00 16:45

izlagači


teme

vreme

1

prof Alija Lapo, predsednik
Skupštine BAPTA
Otvaranje konferencije

15:00-15:10

2

prof dr Dragana Bogavac, doktor pedagoških nauka, docent, Učiteljski fakultet, Beograd, izlagač predstavljanje V i VI ZBORNIKA

15:10-15:30

3

UVOD :
Slobodanka Radosavljević,
predsednik upravnog odbora BAPTA, izlagač

KONTINUIRANI PROFESIONALNI RAZVOJ -KLJUČNA PRETPOSTAVKA PROFESIONALNOG IDENTITETA SAVREMENOG VASPITAČA

15:30-15:40

4

Merima Čaušević, doktor muzikoloških nauka, Metodika nastave muzike,Univerzitetski nastavnik, Vanredan profesor, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, izlagač

MUZIKA KAO PODRŠKA RAZVOJU DJETETA

15:40-16:00

5

Bogdana Borota, doktor znanosti, visokoškolski učitelj, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, izlagač PODSTICANJE DETETOVOG MUZIČKOG RAZVOJA

SPODBUJANJE OTROKOVEGA GLASBENEGA RAZVOJA

16:00-16:20

6

Suzana Kusovac Sladoje, doktor nauka iz metodike glazbenog odgoja, vanredni profesor na katedri za metodiku nastave muzičke kulture na Pedagoškom fakultetu, Nezavisni univerzitet Banjaluka, izlagač MUZIKA KAO GLAVNI ČIMBENIK RANE STIMULACIJE

-rad na razvoju intelekta i motorike –

16:20-16:40

7

Alija Lapo, predsednik Skupštine BAPTA, izlagač Predstavljanje programa aktivnosti

( uputstva o radu po sesijama-upoznavanje sa sadržajima i moderatorima sesija )

16:40-16:45

8.

PAUZA

16:45-17:15

OD 17:15 DO 19:30 paralelne sesije


1.SESIJA Moderator:
Marija Starčević


MUZIKA, POKRET, IGRA U PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU

17:15-17:35

U ZAJEDNIŠTVU JE SNAGA – ZVUKOVI, RITMOVI, MELODIJE SUSRETANJA

Predškolska ustanova „11.april“,
Novi Beograd

17:35-17:40

diskusija

17:40-18:00

U SVETU MUZIKE
(
kreiranju atmosfere muzičkog stvaralaštva)
Predškolska ustanova „Naše dete“ Vranje

18:18:05

diskusija

18:05-18:15

pauza


18:15-18:35

MUZIKA, KRETANJE, IGRA U PREDŠKOLSKOM

VASPITANJU I OBRAZOVANJU

GLASBA, GIBANJE, IGRA V PREDŠOLSKI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Vrtec „Mavrica“ Trebnje, Slovenija

18:35-18:40

Diskusija

18:40-19:00

BOGAĆENJE DEČJEG ISKUSTVA KROZ MUZIKU (umetnosti van vrtića: balet, ritmička gimnastika, folklor) Predškolska ustanova “Pčelica“, Niš,

19:00-19:05

diskusija

19:05-19:30

zaključci


Download programa:

PROGRAM AKTIVNOSTI BAPTA 2017.

Leave Your Comment Here