Balkans Alliance of Preschool Teacher's Associations

 • Home
 • /
 • Delegacija BAPTA-e na stručnim susretima zaposlenika Predškolskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine

Delegacija BAPTA-e na stručnim susretima zaposlenika Predškolskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine

Stručnim susretima zaposlenika Predškolskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine održanim u Sarajevu 10.-12.05.2024. prisustvovala je i delegacija Balkanskog Saveza vaspitača/odgajatelja. Delegaciju su sačinjavali:

 • Slađana Drašković, predsjednica Upravnog odbora BAPTA
 • Slobodanka Radosavljević, predsjednica Saveza vaspitača Srbije i počasna predsjednica UO BAPTA
 • Jadranka Spasić, predsjednica Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije
 • Slađana Marković, organizator stručnih skupova BAPTA
 • Alija Lapo, predsjednik Skupštine BAPTA

Domaćin ovoj delegaciji bila je Ljiljana Pranjković Kovač, predsjednica Upravnog odbora Društva uposlenika Predškolskih ustanova F BiH.

Stručni susreti zaposlenika Predškolskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine bili su prilika da delegacija pored zvanične posjete ovom udruženju i ovim stručnim susretima, sa domaćinima naredne Konferencije bliže razgovara o samim priprema  i detaljima vezanim za programski dio Konferencije. Ovo je bila prilika da  organizator stručnih skupova BAPTA direktno razgovara sa menadžmentom Hotela ”Hollywood” o detaljima vezano za smještaj, prostor i tehničke detalje koji prate Konferenciju. Svi razgovori rezultirali su konkretnim dogovorima vezanim za dalje aktivnosti kako bi osigurali još jednu uspješnu konferenciju ovog Saveza.

Gore pobrojana delegacija ujedno čini i Izvršni odbor BAPTA, te je ovaj susret iskorišten za dogovor vezano za neka druga otvorena pitanja ove organizacije, između ostalog dogovoreno je:

 • Pokretanje štampanog Godišnjaka BAPTA
 • Sastanak sa direktorima javnih i privatnih predškolskih ustanova u Crnoj Gori, radi daljeg uključivanja u BAPTA
 • Zvanično pozivanje predškolskih ustanova iz Republike Hrvatske da prisustvuju narednoj XII Naučno – stručnoj konferenciji  BAPTA
 • Da se naredne razmjena vaspitača/odgajatelja 2025. organizuje u Sarajevu, a da domaćin ove razmjene bude JU ”Djeca Sarajeva”

Još jednom da podsjetimo da je tema XII Naučno – stručne  konferencije  BAPTA:
”RAZVIJANJE KOOPERATIVNOSTI I KOMPETITIVNOSTI KROZ IGRU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA”

Tematski okvir:

 • Dečja igra i razvoj stvaralačkih sposobnosti
 • Igra kao podsticaj za razvoj djece predškolskog uzrasta
 • Igrom do zadovoljenja potreba za stvaranjem, druženjem i ispoljavanjem potencijala
 • Korištenje digitalnih sredstava u igri i vaspitanju djece predškolskog uzrasta

I posebna kategorija radova koje nazivamo ”Primjeri dobre prakse na koje smo ponosni i koje želimo podijeliti”

Leave Your Comment Here